Energia plus dla firm

Fotowoltaika w Polsce jest bardzo popularna – zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i firm. Niestety, najwięcej płacą za prąd właściciele firm – systemy fotowoltaiki pokrywające ich potrzeby energetyczne są większe, co oznacza też większy koszt całej inwestycji. Z pomocą przychodzi rządowy program Energia Plus, dzięki któremu instalacja fotowoltaiczna jest tańsza dla firm.

Przedsiębiorstwa chcą inwestować w OZE

Odnawialne źródła energii to obecnie najszybciej rozwijający się sektor. Odpowiednio dobrana i zamontowana instalacja paneli fotowoltaicznych może obniżyć rachunki za prąd nawet o 80%. Im większe zużycie energii, tym większe oszczędności.

Fotowoltaika mogłaby być idealnym źródłem energii dla większości polskich firm, ale nadal jest to dość kosztowna inwestycja. Odpowiedzią na zapotrzebowanie jest program Energia Plus, który oferuje firmom dofinansowanie energii słonecznej, co pozwala na obniżenie ostatecznej ceny instalacji.

Energia Plus 2022

Program Energia Plus został uruchomiony po raz pierwszy w 2019 roku. Jego celem jest ograniczanie szkodliwego wpływu firm na środowisko – w tym poprawa jakości powietrza poprzez wspieranie projektów inwestycyjnych.
Niewątpliwie świat biznesu ma ogromny wpływ na środowisko naturalne, dlatego bardzo ważne jest wspieranie przedsiębiorców w wyborze ekologicznej ścieżki.

Cele programu Energia Plus 2022

Celem Programu Energia Plus jest osiągnięcie przyjętych założeń:

– ograniczenie zużycia energii i surowców pierwotnych – budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń przemysłowych

– ograniczenie lub wyeliminowanie szkodliwej emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania

– poprawa jakości powietrza

– poprawa efektywności energetycznej

– powstanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej

– modernizacja lub rozbudowa sieci ciepłowniczych

Kto może skorzystać z dotacji z programu Energia Plus?

Program Energia Plus skierowany jest do społeczności świata biznesu, a przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. O dofinansowanie Solar Electricity mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz wspólnicy spółki osobowej.

Obecnie trwa trzeci nabór programu Energia Plus, na łączną kwotę 745 mln zł. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, w obecnej formie wsparcie można otrzymać jedynie w formie pożyczki – środki z dotacji zwrotnych zostały już wykorzystane. Firma ubiegająca się o dofinansowanie elektrowni słonecznych może otrzymać od 0,5 do 300 mln zł.

W programie Energia Plus firmy otrzymują kredyty na energię słoneczną na warunkach rynkowych lub preferencyjnych, a do 85% kosztów kwalifikowanych można pokryć gotówką.

W przypadku pożyczki na warunkach rynkowych, dotacja w ramach programu Energia Plus dla firm nie stanowi pomocy publicznej, a jej warunki obejmują:

– oprocentowanie ustalane na poziomie stopy referencyjnej, określonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej

– dla nowopowstałych spółek mogą być zastosowane inne zasady związane z ratingiem (w takiej sytuacji może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie pożyczki)

W przypadku pożyczki na warunkach preferencyjnych, dotacja w ramach programu Energia Plus obowiązują następujące zasady

– oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50  pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku

– jest możliwość umorzenia pożyczki w wysokości 10%, jednak nie więcej niż 1 mln zł.