Ulga termomodernizacyjna

Jeśli zainstalowałeś fotowoltaikę, warto uzyskać zwrot podatku z tego tytułu. Ulga podatkowa na urządzenia fotowoltaiczne, zwana też ulgą termomodernizacyjną, obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Każdy właściciel (i współwłaściciel) domu jednorodzinnego może odliczyć koszty zakupu instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota ulgi podatkowej na energię słoneczną wynosi aktualnie 53 000 zł. Jeżeli podatnik nie może odliczyć w całości kosztów zakupu obiektu w pierwszym roku podatkowym, odliczeń można dokonywać łącznie przez 6 lat, aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty 53 000 zł.

Ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczne – kto może na tym skorzystać?

Osoby fizyczne podlegające jednolitemu podatkowi otrzymują ulgę na modernizację ogrzewania według skali podatkowej i jednorazowo. Dla par małżeńskich limit wynosi 53 000 zł – dotyczy każdego z osobna.
Jeżeli kwota odliczenia fotowoltaiki jest większa niż roczny dochód, nadwyżkę można odliczyć w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszego wydatku.
Kwota odliczenia ustalana jest poprzez zsumowanie kwot brutto (wraz z VAT) wynikających z faktur. Ważne są daty rozliczenia. Inwestor musi zakończyć prace w ciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym dokonał pierwszego wydatku.

Fotowoltaika, odliczenie od podatku, a kredyt

Od podatku nie może być odliczona kwota sfinansowana z dotacji, lecz tylko koszty, które poniósł właściciel. Dotyczy to również kosztów, które zostały sfinansowane z kredytu lub pożyczki. Można odliczyć całość wydatków opłaconych w ten sposób i nie ma znaczenia jak część kredytu została spłacona.

Ulgę podatkowa na instalacje fotowoltaiczne wykazuje się w załączniku PIT-O. Załącznik ten dołączamy do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L lub PIT-28j. W zeznaniu wpisz wysokość wydatków PIT-O.

Odliczenie od podatku fotowoltaiki – ile zaoszczędzisz ?

Średnia moc instalacji optymalnie dobranej do potrzeb 4-osobowej rodziny mieszkającej w domu jednorodzinnym wynosi około 5 kWp. Koszt takiej instalacji to około 25 200 zł. Korzystając z dotacji „Mój prąd” można uzyskać zwrot części kosztów – około 6 tys. zł. Po odliczeniu dotacji wydatek właściciela domu na instalację fotowoltaiczną wynosi około 19 200 tys. zł. Właśnie tyle może on odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli płaci 12% podatek to jego oszczędności z tytułu ulgi termomodernizacyjnej wyniosą 2304 zł. W takiej wysokości uzyska on zwrot podatku w 2023 roku. Ulga podatkowa na fotowoltaikę sprawia, że rzeczywisty koszt zakupu instalacji, na którą pozyskał dotację będzie na poziomie 16 900 zł. Jeśli zarobki inwestora znacznie przekraczają drugi próg podatkowy i płaci on podatki według stawki 32%, to ulga termomodernizacyjna wyniesie 6144 zł. Rzeczywisty koszt fotowoltaiki będzie wtedy jeszcze mniejszy.