Program „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to program, który zapewnia finansowanie fotowoltaiki i pomp ciepła w starych budynkach. Został uruchomiona we wrześniu 2018 r. i ma na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza, a w szczególności ograniczenie emisji z kotłów na paliwa stałe i pieców w domach. Od 15 maja 2020 r. program otrzyma wsparcie na energię słoneczną.

Program „Czyste Powietrze” – na czym polega?

„Czyste powietrze” to program, którego celem jest zachęcenie właścicieli domów jednorodzinnych do modernizacji swoich domów, zmiany źródeł ciepła i zmniejszenia zużycia energii. Uczestnicząc w programie możliwe jest otrzymanie bezzwrotnego dofinansowania na różnego rodzaju prace modernizacyjne i urządzenia grzewcze. Całkowita kwota dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanego urządzenia grzewczego oraz nakładu pracy.

Jakie instytucje pośredniczą w przyznawaniu dofinansowań do fotowoltaiki?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w biurach terenowych Programu,
 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW. Listę gmin przyjmujących wnioski publikują WFOŚiGW na swoich stronach,
 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta,

Proces pozyskania środków

Proces pozyskania środków z programu „Czyste Powietrze” składa się on z następujących etapów:

 1. złożenie wniosku o placówce WFOŚiGW lub online – urzędnicy mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku,
 2. podpisanie umowy o dotację,
 3. realizacja inwestycji,
 4. rozliczenie dotacji,
 5. wypłata środków.

Warunkiem zapłaty jest przedstawienie zaświadczenia od operatora sieci dystrybucyjnej o zamontowaniu licznika, na którym widnieje numer Punktu Poboru Energii oraz pieczęć operatora i czytelny podpis instalatora.

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dofinansowanie?

Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub co najmniej jednego wydzielonego pomieszczenia w takim budynku.

Istnieją dwie możliwości dofinansowania:

 • dotacja podwyższona – dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na gospodarstwo domowe nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie domowym wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do złożenia wniosku wymagane jest zaświadczenie o dochodach,
 • dotacja podstawowa – dla wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. Wniosek składa właściciel lub współwłaściciel, a ich dochody są brane pod uwagę przy uczestnictwie w programie.

Poziom wsparcia dla źródła ciepła jest powiązany z wpływem na środowisko – im bardziej ekologiczne urządzenie, tym większe wsparcie otrzymuje.

Najważniejszym warunkiem wejścia do programu jest oczywiście zmiana źródła ciepła.

Czyste Powietrze – wysokość dofinansowania

Maksymalnie 25 000 zł mogą otrzymać osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł, a modernizacja budynku obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania. Jeśli takie osoby montują panele fotowoltaiczne, to maksymalna kwota może wynieść 30 000 zł.

„Czyste Powietrze” – kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Warto też zapoznać się z listą wykluczeń. Oto niektóre z nich:

 • jeśli budynek jest nowy i nie oddany do użytku,
 • kiedy w budynku są dwa lokale z oddzielnymi księgami wieczystymi,
 • w przypadku gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza i powierzchnia zajmowana przez firmę przekracza 30% powierzchni budynku,
 • jeśli wnioskowana kwota jest niższa niż 3000 zł.